Литература

Vasić – Gavrilović, Venus or Diana from Mediana
Miloje Vasić, Nadežda Gavrilović, Venus or Diana from Mediana, in: Starinar 62 (Beograd 2012), str.137-149.

Vasić, Bronze railing from Mediana
Miloje Vasić, Bronze railing from Mediana, u: Starinar 53-54, (Beograd 2003- 2004), str. 79-110.

Васић, Градови и царске виле у римским провинцијама
Милоје Васић, Градови и царске виле у римским провинцијама на територији данашње Србије, у: Константин Велики и Милански едикт 313, стр. 76-101.

Милошевић, Архитектура резиденцијалног комплекса на Медијани
Гордана Милошевић, Архитектура резиденцијалног комплекса на Медијани, у: Константин Велики и Милански едикт 313, стр. 118-125.

Милошевић, Архитектонска пластика- Медијана
Гордана Милошевић, Архитектонска пластика- Медијана и Наис, у: Константин Велики и Милански едикт 313, стр. 184-186.

Нинковић, Асклепије
Веселинка Нинковић, Асклепије, у: Поповић – Борић-Брешковић, Константин Велики и Милански едикт 313, стр. 307, кат. Бр. 64.

Нинковић, Хигија
Веселинка Нинковић, Хигија, у: Поповић – Борић-Брешковић, Константин Велики и Милански едикт 313, стр. 307, кат. Бр. 65.

Поповић – Борић-Брешковић, Константин Велики и Милански едикт 313
Ивана Поповић и Бојана Борић-Брешковић, уреднице, Константин Велики и Милански едикт 313, Рађање хришћанства у римским провинцијама на тлу Србије, Народни музеј у Београду, Београд 2013.

Поповић, Уметничка дела клесана у камену
Ивана Поповић, Уметничка дела клесана у камену у служби царске пропаганде и хришћанских порука, у: Константин Велики и Милански едикт 313, стр. 174-183.

Поповић, Dea Dardanica из Медијане
Ивана Поповић, Dea Dardanica из Медијане и сродни споменици из Балканских провинција Царства, у: Ниш и Византија, зборник радова, 6, Ниш 2008, стр. 31-43.

Поповић, Dea Dardanica
Ивана Поповић, Dea Dardanica у: Поповић – Борић-Брешковић, Константин Велики и Милански едикт 313, стр. 312, кат. Бр. 74.