Насеље Медијана је издужене основе и чине га вила са перистилом, терме, монументална капија са прилазном комуникацијом и велики дворишни простор подељен у неколико целина. Око овог централног комплекса утврђено је постојање више различитих комплекса, а сви сведоче о репрезентативној стамбеној, резиденцијалној, административној, економској и сакралној функцији овог насеља које је било под надзором државе, представника царског двора и самих царева.

Унутар резиденцијалне виле пронађени су различити артефакти, мозаици, али и скулптура, који сведоче о континуитету култова, који су се неговали у време цара Константина и његових наследника. Уз летњиковац пронађене су и терме и житница, као и систем водоснабдевања са аквадуктом и водоторњем, гробнице са фрескама.

Крајем IV века Медијана је тешко страдала у пожару, а потпуно је уништена у време Хунске најезде 441. Током друге половине V века и у VI веку поново је подигнут већи број зграда, али скромнијих димензија. Почетком VIII века, у време продора Авара и Словена, Медијана је у потпуности опустела.

Литература

Васић, Градови и царске виле у римским провинцијама, стр. 76-101

Милошевић, Архитектура резиденцијалног комплекса на Медијани, стр. 118-125